شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ کنکوري ها با کنکور چه کار کرديد؟شما رشته هاي فني که کنکورتون مرداد ماه شما چي آماده ايد؟ شما دانشجو ها چي با امتحاناتون چه کار کرديد با امتحاناتي که تمومي نداره!
ساعت دماسنج
.:|GHARIBE|:.
0 امتیاز
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
.:|GHARIBE|:. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top