بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ کنکوري ها با کنکور چه کار کرديد؟شما رشته هاي فني که کنکورتون مرداد ماه شما چي آماده ايد؟ شما دانشجو ها چي با امتحاناتون چه کار کرديد با امتحاناتي که تمومي نداره!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا